Monday, May 2, 2011

Rahsia Tarikh Lahir

1. Tarikh Lahir pada 1, 9 & 24
Pada umumnya pasangan ini bersifat pendiam & konservatif. Namun denganorang-orang tertentu dia cepat mesra. Tapi pasangan yang lahir  tarikh ini mudahterperasan. Kerana sifatnya itu menyebabkan ramai  orang yang  tidak menyukainya.Namun begitu dia tetap dikagumi kerana bersikap  serius  terutamanya yangberhubung dengan orang ramai. Dalam hal percintaan,  dia  sanggup berhabissemata-mata untuk memenuhi segala keinginan  pasangannya. Tapi hati-hatikadangkala dia lebih mementingkan  persahabatan daripada percintaan dan lebihrela memutuskan cintanya demi sebuah persahabatan yang telah terjalin lama.
2. Tarikh Lahir pada 2, 11 & 30
Orangnya perasa dan mudah tersinggung. Sifatnya yang suka menyendiri membuatkandia lebih suka tinggal di rumah. Ramai orang suka bergaul denganya keranaperwatakannya yang lembut & ramah. Dia paling benci  jika cintanya ditolak ataudikhianati olih orang yang benar-benar  dicintainya. Namun begitu dia selalubersikap sabar dan tidak terburu- buru dalam bertindak. Sayangnya untuk urusanmasa depan dia bersikap pesimis sering mengalah sebelum mencuba.Oleh itu mestiada yang  mendorongnya agar tidak terus terjebak dengan sikap pesimisnya.
3. Tarikh Lahir pada 3, 18 & 29
Sabar serta pandai menguasai diri adalah ciri yang khas bagi pasangan  yanglahir pada tarikh ini. Tapi jangan cuba mempermain-mainkannya, dia akan mengamukdengan hebat. Dia tergolong pasangan yang bijaksana dan bertanggungjawab. Sifatjujur & ramah adalah modal utamanya dalam bergaul. Tapi dalam soal cinta diamerupakan pasangan yang susah  untuk di mengertikan.
4. Tarikh Lahir pada 4, & 13
Pasangan yang lahir pada tarikh ini adalah seorang yang pandai, suka bergaul danmudah berubah pendapat. Dia seringkali tidak yakin dengan diri sendiri.Dalamsoal cinta, dia tergolong pasangan yang mata  keranjang dan suka bertukar-tukarpartner. Sifat ini membuatkan orang  tidak suka apa lagi untuk bersimpatidengannya. Dia sering bersifat  dingin kepada orang lain kerana menganggap oranglain merupakan  faktor penyebab timbulnya masalah. Tapi dia memiliki sifatkelakar,  mudah ketawa dan kadangkala bersikap keanak-anakkan.
5. Tarikh Lahir pada 5 & 17
Yang lahir pada tarikh ini adalah seorang yang optimis, bercita-cita  tinggi danpunya kecederungan untuk berprestasi. Namun begitu dia adalah seorang yangberwatak keras dan apa yang diinginkan selalunya dipenuhi.Memandangkan sesuatuselalunya dari segi yang  menguntungkan.Tapi sayangnya dia suka menganggap remehpada orang lain.Dalam soal cinta, berhati-hatilah kerana dia suka bertukar-tukarpasangan.
6.Tarikh Lahir pada 6, 14 & 27
Dia adalah seorang pasangan yang tidak mahu kalah dan pantang  menyerah.Kejujuran dan keadilan merupakan sifat yang membuatkan dia  disegani.Dalam soalcinta dia ingin memberi yang terbaik kepada orang  yang dicintainya.Namun begituharga dirinya terlalu tinggi sehingga  dia tidak pernah mengerti mengapaseseorang itu menolak kebaikannya.
7. Tarikh Lahir pada 7, 28 & 31
Dia adalah seorang yang bersifat terbuka berterus terang &  jujur.Namun diamudah sekali terpengaruh dan ingin mencapai sesuatu itu dengan cara mudah. Cintabaginya sering diertikan sebagai pengisi  masa lapang. Semasa bercinta diasangat berhati-hati dan suka sekali merayu dan kalau pasangannya curang diadengan mudah meninggalkannya.
8. Tarikh Lahir pada 8 & 23
Dia bersifat peramah dan mudah perasa. Kepada teman-teman dia bersifat lembut &bijaksana. Namun begitu dia tersisih dari teman- teman kerana rasa rendah diriyang terlalu menebal. Dia memerlukan  suasana yang seimbang baik sewaktuberfikir mahupun dalam kehidupan  seharian.Kelemahan yang paling menonjol ialahgugup dan selalu  dihantui perasaan khuatir tetapi dia adalah seorang yangpenjimat.  Dalam urusan cinta, dia seorang yang tabah dan rela berkorban.
9. Tarikh Lahir pada 10, 16 & 21
Suka bekerja keras,memiliki nafsu yang tinggi dalam usaha mencapai cita-citanya.Dalam pergaulan sehari-hari dia merupakan orang yang mudahtersinggung.Namun begitu dia seorang yang jujur & tabah dalam menghadapipersoalan.Soal cinta dia sangat setia dan sebab itulah dia mudah disenangi. Tapidia seorang yang terlalu cemburu. Kalau baik dia sangat baik dan kalau jahat diamerupakan orang yang paling jahat.
10. Tarikh Lahir pada 12 & 19
Orang yang lahir pada tarikh ini memiliki sifat suka dipuji.Dia  berharap setiaporang akan menganggapnya sebagai juara. Pada dasarnya  dia suka berdandan danberpakaian rapi.Kerana itu dia sering  membelanjakan wangnya untuk menunjukanpenampilannya.Dalam kehidupan  sehari-hari dia adalah pasangan yang diseganikerana bakat  kepimpinannya.Sifatnya yang bijaksana membuatkan dia diseganidalam  pergaulan.Dalam urusan cinta, dia adalah pasangan yang sangat susah untuk dipercayai.
11. Tarikh Lahir pada 15, 20 & 26
Jangan mengharapkan sifat romantis dari pasangan yang lahir pada tarikh ini.Diatergolong dalam orang yang kurang serius, bersikap bodoh dalam menghadapisesuatu. Namun begitu dia selalu bersikap penuh pengertian bila menghadapisesuatu masalah. Dia sangat benci pada perkara-perkara yang berbau keributanterutama yang menimbulkan huru-hara. Dalam hal percintaan dia menuntut untuklebih diberi perhatian tapi dia jarang mengambil berat pada pasangannya. Namunbegitu sikapnya disenangi oleh kawan-kawan.
12. Tarikh Lahir pada 22 & 25
Wataknya paling susah untuk dimengertikan. Kadangkala dia disukai keranakebaikannya dan kadangkala dia dibenci kerana perbuatannya.Namun buatteman-teman dia merupakan orang penuh pengertian. Dalam pelbagai situasi dialebih suka merendahkan diri jarang sekali mahu menonjolkan kelebihannya padaorang lain. Pasangan jenis ini terkenal sebagai perayu dan sebab itulah diadiberi jolokan  seniman asmara.

0 comment:

Post a Comment